Onderzoeken die inzicht bieden

Werken aan een toekomstbestendige organisatie vraagt soms om een objectieve blik en inzicht. Wij bieden dit inzicht met bijvoorbeeld evaluaties, doorlichtingen, rekenkameronderzoek, handreikingen en analyses. We maken hierbij graag gebruik van methodieken als Design Thinking, Actieonderzoek en Waarderend Onderzoeken.

 

Onderzoeken om te leren en verbeteren

Onze werkwijze is pragmatisch, mensgericht en gefocust op de toekomst. Informatie halen we niet alleen uit papier, maar juist uit gesprekken met mensen. Zo doen we recht aan de verschillende perspectieven bij een vraagstuk. Onderzoeken is voor ons niet bedoeld om een oordeel te vormen. Het gaat om leren en perspectief te schetsen voor een (door)ontwikkeling naar de toekomst.

Aansprekende rapporten die aanzetten tot actie

Bij onze stijl van onderzoeken passen toegankelijke rapportages. We maken zoveel mogelijk gebruik van factsheets, schema’s en andere visualisaties. Reken niet op dikke rapporten met uitputtende bijlagen. We zijn tevreden als de opdrachtgever in de praktijk direct met onze analyses en inzichten aan de slag kan.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs.

Contact