Hybride leren

Een veranderende wereld vraagt om een leervorm die makkelijk kan meebewegen. Een hybride leervorm waarbij je online tools en e-learning combineert met ontmoeting in teamverband. Deze combinatie versterkt elkaar en maakt maatwerk mogelijk. Je kan veel in eigen tempo doen en een mix maken die voor jou ideaal is.

Leergang digitaal leiderschap

Onze leergang digitaal leiderschap is opgezet volgens de principes van blended learning. We combineren en integreren online trainingsmethodes met opdrachten en indien mogelijk met fysieke bijeenkomsten. In iedere module zorgen we voor de mix aan leervormen die past bij het doel en onderwerp van de module. Blended learning past bij het leren over digitaal leiderschap en sluit aan bij deze huidige tijd waarin we steeds meer digitaal doen.

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Isabel Lutz

Pol van Tuijl

Isabel Lutz

Pol van Tuijl