Leiderschap

De continue veranderingen vragen om goed ontwikkeld leiderschap vanuit nieuwe vaardigheden en inzichten. Voor ons gaat sterk leiderschap om de kunst van het verbinden: het vermogen om goed in verbinding te zijn met jezelf, het team, de organisatie en de samenleving. Als een sterke leider zet je letterlijk en figuurlijk vanuit hart en hoofd stappen vooruit en neem je anderen daarin mee.

Publieke professionals

In onze ontwikkeltrajecten bieden we publieke professionals handvatten om resultaten te boeken op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag én van morgen. De netwerksamenleving vraagt immers om ander ambtelijk vakmanschap. We vragen professionals om hun vertrouwde gedrag (deels) achter zich te laten en nieuwe vaardigheden en competenties te leren.Dat gaat niet vanzelf.

We oefenen met nieuw gedrag, we verkennen onbekende routes door inspiratie van buiten te halen en we reflecteren voortdurend op persoonlijke motivatie, successen en gemaakte fouten in een veilige leeromgeving.

Teamontwikkeling

Waar mensen vroeger een logische ‘thuisplek’ in de organisatie hadden, is dat vaak niet meer de enige plek waar zij hun werk doen. In wendbare en opgavegerichte organisaties werken medewerkers steeds meer in verschillende (tijdelijke) teams. Juist in deze context is teamontwikkeling belangrijk. Sterke organisaties hebben sterke teams.

Elk team is uniek, met specifieke opgaven, uitdagingen, tempo en eigenschappen. Er is geen blauwdruk die altijd werkt. Houvast is er wel. Sterke teams bestaan uit taakvolwassen professionals die elkaars kwaliteiten en valkuilen kennen. Zij hebben onderling heldere werkafspraken over rollen, taken, verantwoordelijkheden, besluitvorming, gezamenlijke momenten, samenwerkingsvormen en gedeelde waarden. In de aansturing is er aandacht voor goed opdrachtgever- ondernemerschap.

Persoonlijke ontwikkeling

Mensen in organisaties hebben impact met hun houding, gedrag, de keuzes die ze maken en de wijze waarop ze hun rol invullen. Als mensen regie hebben op hun eigen functioneren en zich bewust zijn van het effect van wat ze doen, leidt dat tot betere resultaten. Via vragen, inzichten, reflecties en ‘spiegels’ kan coaching helpend zijn bij persoonlijke én functionele ontwikkeling.

Isabel over Persoonlijk leiderschap binnen de publieke sector

Deze experts weten alles over dit onderwerp

Onze mensen

Pol van Tuijl

Isabel Lutz

Liza Nooij

Iri Angeli

Marja Wiegers

Nienke Jansen

Marjoke Hoeve

Nilco van der Steege

Fleur van Haasteren

Pol van Tuijl

Isabel Lutz

Liza Nooij

Iri Angeli

Marja Wiegers

Nienke Jansen

Marjoke Hoeve

Nilco van der Steege

Fleur van Haasteren