Complexe context publieke organisaties

Onze interim-managers zien en doen wat nodig is om complexe opgaven in de praktijk werkbaar te maken. Als manager, project- of programmaleider. Ze kennen de maatschappelijke opgaven van publieke organisaties en zien wat nodig is om een team beter te laten presteren. Vanuit de juiste kennis, houding, ervaring en vaardigheden zijn zij snel en soepel inpasbaar.

Stap vooruit

Organisatieontwikkeling als grondslag voor het vervullen van een interim-rol is een belangrijk uitgangspunt voor ons en onze opdrachtgevers. Naast het optimaal door laten draaien van het primaire proces wil de organisatie ook een stap vooruit zetten. Op de manier die het best aansluit bij de continu veranderende context, dynamiek en opgaven van de organisatie. Dit vraagt volgens ons om een ‘ontwikkelblik’. Een blik die verder kijkt en reikt dan een interim-periode of -opdracht. Onze mensen bezitten die.

Verbinding

Wij bieden bij interim-werk veel aandacht aan het koppelen van de juiste persoon aan de juiste organisatie, vanuit de juiste opdracht. Dit zorgt voor de vliegende start die de praktijk vaak vraagt. Onze interim-collega’s houden de verbinding met ons bureau. We zorgen dat we ze regelmatig ontmoeten, over hun praktijk bevragen en betrekken bij wat we doen. Zo weten onze opdrachtgevers en onze interim-collega’s zich continu in de rug gesteund met aanvullende expertise en energie vanuit ons bureau.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs.

Contact