Helpt beter presteren!

Sten Camps

De mens en zijn omgeving

Elke dag reizend met de trein naar mijn werk, laat ik steden, dorpen en het Nederlandse landschap aandachtig aan mij voorbij gaan. Daar kan ik uren naar kijken. De fysieke leefomgeving boeit mij; hoe het is ingericht, hoe mensen er in bewegen en samenwerken, wat de sociale en economische context is en wat dit betekent voor planvorming in de toekomst. En als ik om mij heen kijk, denk ik ook aan de mensen om mij heen in de trein. Waar gaan ze naar toe en komen ze vandaag, wat doen ze in het dagelijks leven, wat is hun verhaal? Dat is waar ik vanuit mijn achtergrond als planoloog voortdurend nieuwsgierig naar ben.

Invoering Omgevingswet

Veel van de vraagstukken waaraan ik werk, spelen zich af op het snijvlak van sociaal en fysiek. Bijvoorbeeld de relatie tussen, wonen, werken, verkeer en vervoer; de verduurzaming van de samenleving; en het belang van gezondheid bij de inrichting van fysieke leefomgeving. Ik vind het belangrijk en leuk om de sociale en fysieke wereld nog dichter bij elkaar te brengen. Met het oog op de Omgevingswet zie ik dit als een belangrijke opgave voor publieke organisaties. Ik ondersteun verschillende overheden bij de invoering van de Omgevingswet. Daarbij maak ik scherp wat de inhoud betekent voor de organisatie en mensen, en neem ik mijn ervaringen en lessen vanuit de transities in het sociaal domein mee.

Resultaatgerichte en positieve benadering

Mijn aanpak kenmerkt zich door een resultaatgerichte en praktische benadering. Ik ben in staat om snel tot de kern van een probleem te komen er daar vervolgens snel naar te handelen. Verder weet ik door mijn open en positieve kijk op mijn omgeving verschillende typen mensen op een energieke manier aan elkaar te verbinden.

 

Thema’s en kennisgebieden: Analyse & Inzicht Ruimtelijk domein Smart Organiseren Omgevingswet

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 21 juli

  Rondetafelgesprek invoering Omgevingswet voor gemeenten

  De invoering van de Omgevingswet houdt inmiddels elke gemeente in Nederland flink bezig. Er komt dan ook veel op jullie af. Het brengt niet alleen instrumentele veranderingen met zich mee, maar vooral ook een cultuurverandering met flinke impact op de organisatie én jullie staan voor een digitaliseringsopgave. We zien dat iedere gemeente zich op haar eigen manier...

  Lees verder
 • 11 juli

  Wat de Omgevingswet betekent voor het mobiliteitsdomein

  De Omgevingswet is één samenhangende wet over de gehele fysieke leefomgeving, en heeft dus ook betrekking op mobiliteit. Doel van de invoering van de wet is onder andere het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht en het bereiken van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en...

  Lees verder
 • 11 juli

  De invoering van de Omgevingswet vraagt lef van het middenmanagement

  Er worden rapporten vol geschreven over de betekenis van de invoering van de Omgevingswet voor medewerkers in het fysieke domein. En strategische vergezichten vliegen ons om de oren over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Onderbelicht is wat mij betreft de rol van het middenmanagement in het implementatietraject. In de gemeente Rotterdam...

  Lees verder
 • 10 juli

  Voorbereiden op de Omgevingswet: een routekaart voor de organisatieontwikkeling

  De provincie Utrecht wil van de Omgevingswet een succes maken De invoering van de Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken van publieke organisaties. Het verder versterken van integraal werken en het intensiever samenwerken met andere partijen vraagt simpelweg om andere processen en ook een andere rolinvulling. En bij een andere rolinvulling hoort een...

  Lees verder
 • 5 juli

  Zomersessie | Betekenis Omgevingswet voor de organisatie | 05-09-2017

  De invoering van de Omgevingswet is meer dan een inhoudelijk-juridische verandering. Het betekent ook een (gedrags)verandering voor de organisatie. Een verandering van denken en werken van mensen en misschien wel een verandering van wijze van organiseren. Herken jij dat beeld ook, maar heb je (nog) geen idee hoe hier in de praktijk handen en voeten aan te geven? Dan is deze...

  Lees verder