Helpt beter presteren!

Sten Camps

De mens en zijn omgeving

Elke dag reizend met de trein naar mijn werk, laat ik steden, dorpen en het Nederlandse landschap aandachtig aan mij voorbij gaan. Daar kan ik uren naar kijken. De fysieke leefomgeving boeit mij; hoe het is ingericht, hoe mensen er in bewegen en samenwerken, wat de sociale en economische context is en wat dit betekent voor planvorming in de toekomst. En als ik om mij heen kijk, denk ik ook aan de mensen om mij heen in de trein. Waar gaan ze naar toe en komen ze vandaag, wat doen ze in het dagelijks leven, wat is hun verhaal? Dat is waar ik vanuit mijn achtergrond als planoloog voortdurend nieuwsgierig naar ben.

Invoering Omgevingswet

Veel van de vraagstukken waaraan ik werk, spelen zich af op het snijvlak van sociaal en fysiek. Bijvoorbeeld de relatie tussen, wonen, werken, verkeer en vervoer; de verduurzaming van de samenleving; en het belang van gezondheid bij de inrichting van fysieke leefomgeving. Ik vind het belangrijk en leuk om de sociale en fysieke wereld nog dichter bij elkaar te brengen. Met het oog op de Omgevingswet zie ik dit als een belangrijke opgave voor publieke organisaties. Ik ondersteun verschillende overheden bij de invoering van de Omgevingswet. Daarbij maak ik scherp wat de inhoud betekent voor de organisatie en mensen, en neem ik mijn ervaringen en lessen vanuit de transities in het sociaal domein mee.

Resultaatgerichte en positieve benadering

Mijn aanpak kenmerkt zich door een resultaatgerichte en praktische benadering. Ik ben in staat om snel tot de kern van een probleem te komen er daar vervolgens snel naar te handelen. Verder weet ik door mijn open en positieve kijk op mijn omgeving verschillende typen mensen op een energieke manier aan elkaar te verbinden.

 

Thema’s en kennisgebieden: Analyse & Inzicht Ruimtelijk domein Smart Organiseren Omgevingswet

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 15 juni

  Verkennend onderzoek naar Vrijkomende Agrarische Bedrijven

  Steeds meer agrariërs kunnen geen opvolging vinden. Gevolg is dat er steeds meer sprake is van vrijkomende agrarische bedrijven (ook wel VAB’s). Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit (verrommeling landschap), leefbaarheid en sociaal economische positie van agrariërs. Daarnaast bevat veel van de agrarische bebouwing asbest.  In de provincie Overijssel gaat het om...

  Lees verder
 • 8 mrt

  Weet wat je inkoopt

  Gemeenten in Nederland kopen steeds meer in. Dit komt doordat gemeenten steeds meer taken uitbesteden aan de markt. De decentralisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat het bedrag waarvoor gemeenten inkopen steeds groter is geworden. Dit leidt tot vragen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van inkopen. Wat kopen we als gemeente in? Houden we voldoende rekening met...

  Lees verder
 • 22 feb

  Event Koers 2017: De nieuwe omgevingsprofessional en de kenmerken van de organisatie waar hij in werkt.

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   De nieuwe omgevingsprofessional   Vaak blijft ‘de nieuwe Omgevingswet’ nog een holle term. Herken je dat? Vooral in wat deze wetgeving betekent voor het werk van de mensen die met de nieuwe wetgeving moeten werken. Wat betekent de...

  Lees verder
 • 20 jan

  Leertraject Omgevingsprofessional

  De Omgevingswet daagt professionals uit tot een nieuwe manier van werken. Wij bieden het leertraject de ‘Omgevingsprofessional’ aan, om professionals in jouw organisatie (gemeente, provincie, waterschap, omgevingsdienst) voor te bereiden op deze nieuwe manier van werken. De Omgevingsprofessional De Omgevingsprofessional bereikt doelen en resultaten samen met de stad, benut...

  Lees verder
 • 2016
  26 sept

  Scrum in de publieke sector

  Scrum leeft, ook in de publieke sector en ook op thema’s die niets van doen hebben met softwareontwikkeling. In onze huidige praktijk zien we de waarde en de worsteling van publieke organisaties die met Scrum werken. In deze korte verkenning beschrijven we onze ervaring en geven we een aantal tips voor opdrachtgevers en product eigenaren. Onze ervaring met Scrum Scrum is...

  Lees verder