Helpt beter presteren!

Ward Deckers

De wereld een beetje beter maken, daar is het mij om te doen. Dat kan op verschillende manieren. Op kleine schaal kan dat thuis, gewoon in je eigen omgeving. Maar op groter niveau kan dat ook in de publieke sector. Dat is wat mij fascineert.

Tegelijkertijd zie ik een publieke sector die groot, onpersoonlijk en vol regels is. Publieke organisaties worstelen om écht naar buiten te treden. Daarin kan de publieke sector van de private wereld leren. Ik ben ervan overtuigd dat het voor de beste maatschappelijke uitkomst niet alleen gaat over inhoudelijke beleidsafwegingen, maar juist over de wijze waarop een oplossing georganiseerd wordt.

Het publieke domein is van ons allemaal. Samenwerking tussen en binnen (maatschappelijke) organisaties is cruciaal voor de oplossing. Mensen maken hierin het verschil. Ik haal veel voldoening uit het ondersteunen van die mensen. Ik help door te adviseren, begeleiden of ik neem werk uit handen. Zo draag ik mijn steentje bij aan het beter of sneller realiseren van de oplossing. Maar ook aan een proces waarin behalve goede afwegingen ook voldoende begrip en plezier wordt beleefd. Want voor een duurzame relatie is het nodig dat we echt contact hebben met elkaar.

Ik ben kritisch en durf afwijkend te denken. Maar altijd met oog voor resultaat, onderlinge verhoudingen en een gezonde dosis humor.

Thema’s en kennisgebieden: Effectief bestuur Ruimtelijk domein Samenwerking Smart Organiseren

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 24 juli

  De betekenis van de Omgevingswet voor de wijze van organiseren van publieke organisaties

  Er is toenemende aandacht voor de betekenis van de Omgevingswet voor publieke organisaties: er worden visies en vergezichten opgesteld over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Publieke organisaties beseffen dat de Omgevingswet meer is dan een wettelijke exercitie. Onderbelicht is wat de verandering die de Omgevingswet vraagt van de wijze...

  Lees verder
 • 21 juli

  Rondetafelgesprek invoering Omgevingswet voor gemeenten

  De invoering van de Omgevingswet houdt inmiddels elke gemeente in Nederland flink bezig. Er komt dan ook veel op jullie af. Het brengt niet alleen instrumentele veranderingen met zich mee, maar vooral ook een cultuurverandering met flinke impact op de organisatie én jullie staan voor een digitaliseringsopgave. We zien dat iedere gemeente zich op haar eigen manier...

  Lees verder
 • 11 juli

  Wat de Omgevingswet betekent voor het mobiliteitsdomein

  De Omgevingswet is één samenhangende wet over de gehele fysieke leefomgeving, en heeft dus ook betrekking op mobiliteit. Doel van de invoering van de wet is onder andere het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht en het bereiken van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en...

  Lees verder
 • 11 juli

  De invoering van de Omgevingswet vraagt lef van het middenmanagement

  Er worden rapporten vol geschreven over de betekenis van de invoering van de Omgevingswet voor medewerkers in het fysieke domein. En strategische vergezichten vliegen ons om de oren over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Onderbelicht is wat mij betreft de rol van het middenmanagement in het implementatietraject. In de gemeente Rotterdam...

  Lees verder
 • 5 juli

  Zomersessie | Betekenis Omgevingswet voor de organisatie | 05-09-2017

  De invoering van de Omgevingswet is meer dan een inhoudelijk-juridische verandering. Het betekent ook een (gedrags)verandering voor de organisatie. Een verandering van denken en werken van mensen en misschien wel een verandering van wijze van organiseren. Herken jij dat beeld ook, maar heb je (nog) geen idee hoe hier in de praktijk handen en voeten aan te geven? Dan is deze...

  Lees verder