Helpt beter presteren!

Zomersessie | Betekenis Omgevingswet voor de organisatie | 05-09-2017

De invoering van de Omgevingswet is meer dan een inhoudelijk-juridische verandering. Het betekent ook een (gedrags)verandering voor de organisatie. Een verandering van denken en werken van mensen en misschien wel een verandering van wijze van organiseren. Herken jij dat beeld ook, maar heb je (nog) geen idee hoe hier in de praktijk handen en voeten aan te geven? Dan is deze zomersessie wat voor jou.

De Omgevingswet vanuit een organisatieperspectief

Dat de Omgevingswet ook een organisatievraag is, is voor veel mensen die betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet inmiddels wel duidelijk. Tegelijkertijd zien we veel publieke organisatie worstelen met wat het dan precies vraagt van de organisatie, hoe dit voor mensen concreet te maken en hoe daarmee aan de slag te gaan. Wat betekent integrale visievorming bijvoorbeeld voor de manier van werken? Wat vraagt dat van mijn mensen? En wat kan ik nu al doen om mijn organisatie daar op voor te bereiden? En hoe in hemelsnaam betrek ik daar onze inhoudelijk georiënteerde collega’s bij?

Wij willen niet te lang blijven hangen in theoretische discussies. Daarom bekijken we in deze zomersessie de Omgevingswet vanuit een organisatieperspectief en bieden we u praktijkgericht concrete handvatten om hier na de vakantie mee aan de slag te gaan

Wat levert het je op?

Na afloop van de zomersessie ga je naar huis:

  • met een beter beeld van wat de Omgevingswet concreet voor jouw organisatie betekent
  • een routekaart voor de voorbereiding van je organisatie
  • concrete tips, trucs en interventies om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan

Wat komt aan bod?

We starten deze zomersessie door stil te staan bij wat de Omgevingswet feitelijk betekent. Dit vertalen we naar een aantal veranderopgaven voor jouw organisatie. Per veranderopgave schetsen we vervolgens een aantal concrete handvatten en tools voor lessen en tips voor de praktijk die bij kunnen dragen aan de verandering. Een aantal collega’s van Hiemstra & De Vries delen hiervoor hun ervaringen. Dat doen zij aan de hand van een aantal praktijkcasussen rondom de invoering van de Omgevingswet en onze ervaring met verandertrajecten. We gebruiken ook onze ervaringen met een andere grote lokale veranderopgave; die van de transities in het sociaal domein.  

Het tweede deel van de sessie gaan we aan de slag met elkaars organisatievragen. Doel is leren van elkaar en elkaar helpen met de dilemma’s die je tegenkomt bij de invoering van de Omgevingswet. We analyseren daarvoor elkaars vraagstukken en gaan hierover met elkaar in gesprek.

De sessie wordt gegeven door Sten Camps en Janneke Oudenhoven

Waar en wanneer?

De zomersessie vindt plaats op dinsdag 5 september van 13.00 tot 17.00 uur bij ons op kantoor in Utrecht. We sluiten af met een borrel.

Voor wie is dit?

De sessie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor zijn of haar organisatie en hoe de organisatie hierop voor te bereiden. We denken aan programmamanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers, hr-experts, en afdelingshoofden.

Hoe kun je je inschrijven?

Je kunt je tot en met 25 augustus inschrijven door een mail te sturen naar: zomersessies2017@hiemstraendevries.nl. Vermeld daarbij je naam en contactgegevens.

Wat kost het?

Kosten voor deelname aan deze sessie bedragen €125,- per persoon (exclusief BTW). Als je drie of meer mensen aanmeldt, dan krijg je 10% korting.

Heb je vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sten Camps (06-22157503) of mailen naar sten.camps@hiemstraendevries.nl

 


Deel: