Helpt beter presteren!

Samen werken aan maatschappelijke prestaties

 • Nieuws en inspiratie...

 • 14 aug

  Kom jij ons versterken in de markt bedrijfsvoering?

  Publieke organisaties zijn volop in beweging. Organisaties moeten meer wendbaar en flexibel worden om complexe vragen het hoofd te bieden. Onze visie is dat de bedrijfsvoering hier het vliegwiel voor kan en moet zijn. Een moderne bedrijfsvoering is nodig om de gewenste veranderingen te begeleiden, ondersteunen én aan te jagen. Wij helpen publieke organisaties om de...

  Lees verder
 • 24 juli

  De betekenis van de Omgevingswet voor de wijze van organiseren van publieke organisaties

  Er is toenemende aandacht voor de betekenis van de Omgevingswet voor publieke organisaties: er worden visies en vergezichten opgesteld over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Publieke organisaties beseffen dat de Omgevingswet meer is dan een wettelijke exercitie. Onderbelicht is wat de verandering die de Omgevingswet vraagt van de wijze...

  Lees verder
 • 21 juli

  In gesprek over diversiteit in publieke organisaties: een belangrijk thema, het ligt ons nauw aan het hart

  Diversiteit Meer dan ooit, ervaren we hoeveel diversiteit er is in Nederland en in de rest van de wereld. Het lijkt wel alsof er meer verschillen zijn dan overeenkomsten. En gelukkig maar! Want de tijd dat stads- en landsgrenzen onze leefwereld bepaalden is al lang voorbij. Diversiteit staat voor ons voor verschillende perspectieven op de wereld, waar we ons voordeel uit...

  Lees verder
 • 21 juli

  Rondetafelgesprek invoering Omgevingswet voor gemeenten

  De invoering van de Omgevingswet houdt inmiddels elke gemeente in Nederland flink bezig. Er komt dan ook veel op jullie af. Het brengt niet alleen instrumentele veranderingen met zich mee, maar vooral ook een cultuurverandering met flinke impact op de organisatie én jullie staan voor een digitaliseringsopgave. We zien dat iedere gemeente zich op haar eigen manier...

  Lees verder
 • 17 juli

  Gezond bedrijfsvoeren: inzicht in het huishoudboekje als basis voor de nieuwe coalitieonderhandelingen in gemeenten

  De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn in aantocht. Gemeenten zijn druk met de beleidsvoorbereiding voor de nieuwe coalitie. Die nieuwe coalitie stelt na de verkiezingen weer nieuwe speerpunten vast voor de komende vier jaren. Om dat te kunnen doen is inzicht nodig aan welke financiële knoppen de coalitie kan draaien. Voor de gemeente Almere hebben wij een nota...

  Lees verder
 • 14 juli

  Quick scan bezuinigingen bibliotheekwerk Gooise Meren

  Op 1 januari 2016 is de nieuwe gemeente Gooise Meren ontstaan als samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De gemeentelijke fusie heeft ertoe geleid dat de financiële balans van de gemeente onder druk is komen te staan. In de Perspectiefnota 2017 zijn daardoor zoekrichtingen geformuleerd om de balans te herstellen. Eén van de zoekrichtingen is een bezuiniging...

  Lees verder
 • 11 juli

  Wat de Omgevingswet betekent voor het mobiliteitsdomein

  De Omgevingswet is één samenhangende wet over de gehele fysieke leefomgeving, en heeft dus ook betrekking op mobiliteit. Doel van de invoering van de wet is onder andere het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht en het bereiken van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en...

  Lees verder
 • 11 juli

  De invoering van de Omgevingswet vraagt lef van het middenmanagement

  Er worden rapporten vol geschreven over de betekenis van de invoering van de Omgevingswet voor medewerkers in het fysieke domein. En strategische vergezichten vliegen ons om de oren over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Onderbelicht is wat mij betreft de rol van het middenmanagement in het implementatietraject. In de gemeente Rotterdam...

  Lees verder
 • 10 juli

  Voorbereiden op de Omgevingswet: een routekaart voor de organisatieontwikkeling

  De provincie Utrecht wil van de Omgevingswet een succes maken De invoering van de Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken van publieke organisaties. Het verder versterken van integraal werken en het intensiever samenwerken met andere partijen vraagt simpelweg om andere processen en ook een andere rolinvulling. En bij een andere rolinvulling hoort een...

  Lees verder
 • 5 juli

  Zomersessie | Betekenis Omgevingswet voor de organisatie | 05-09-2017

  De invoering van de Omgevingswet is meer dan een inhoudelijk-juridische verandering. Het betekent ook een (gedrags)verandering voor de organisatie. Een verandering van denken en werken van mensen en misschien wel een verandering van wijze van organiseren. Herken jij dat beeld ook, maar heb je (nog) geen idee hoe hier in de praktijk handen en voeten aan te geven? Dan is deze...

  Lees verder