Helpt beter presteren!

Samen werken aan maatschappelijke prestaties

 • Nieuws en inspiratie...

 • 27 juni

  Jonggehandicapten: duurzaam aan het werk

  Hiemstra & De Vries en Regioplan hebben samen een project opgezet dat is gericht op duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Jonggehandicapten krijgen op steeds meer plekken de kans om naar vermogen mee te doen. Maar het lukt ze in praktijk vaak niet om die werkplek te behouden. Daardoor blijft de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten achter bij de...

  Lees verder
 • 15 juni

  Verkennend onderzoek naar Vrijkomende Agrarische Bedrijven

  Steeds meer agrariërs kunnen geen opvolging vinden. Gevolg is dat er steeds meer sprake is van vrijkomende agrarische bedrijven (ook wel VAB’s). Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit (verrommeling landschap), leefbaarheid en sociaal economische positie van agrariërs. Daarnaast bevat veel van de agrarische bebouwing asbest.  In de provincie Overijssel gaat het om...

  Lees verder
 • 12 juni

  Gelukkig snap jij wat nodig is in het sociaal domein

  Jij werkt met plezier aan vraagstukken in het brede sociaal domein van jeugd- welzijn en/of zorg. Je merkt dat je in je huidige omgeving gewaardeerd wordt maar ook dat je uitdaging begint te missen. Jij verlangt naar een omgeving waar je nog meer van jezelf kunt inzetten en ontdekken dan nu het geval is. Een omgeving die je daartoe uitdaagt en inspireert en niet met half werk...

  Lees verder
 • 2 juni

  Zomersessies | De impact van datascience | 02-08-2017

  Datagedreven werken is een van dé grote ontwikkeling waar organisaties, zowel publiek als privaat, op dit moment mee te maken hebben.Deze zomersessie vergroot je begrip van wat datagedreven werken is en hoe het wordt toegepast. In veel organisaties wordt er druk geëxperimenteerd. Maar welke stappen heb je als organisatie te nemen om deze pilots in te bedden in het reguliere...

  Lees verder
 • 2 juni

  Zomersessies 2017

  Tijdens het tweede deel van de zomer hebben we vaak meer tijd. De druk is even van de ketel. Waar we voor de zomervakantie nog druk bezig waren, is er dan ruimte. De ideale periode om aandacht te besteden aan je persoonlijke ontwikkeling of het opdoen van inspiratie. Een periode om te leren van en samen met anderen. Voor dat doel organiseren wij de zomersessies. Ook dit jaar...

  Lees verder
 • 2 juni

  Zomersessies | Seminar werken met zelforganiserende teams | 29-08-2017

  Werken met zelforganiserende teams, een regelrechte ramp of dé ideale oplossing? Er wordt veel gesproken en geschreven over zelfsturing en zelforganiserende teams. Wij zien dat veel organisaties en medewerkers worstelen met wat het nou precies betekent en welke stappen ze hierin moeten zetten. De transitie naar meer zelforganiserende teams en meer zelfredzame medewerkers...

  Lees verder
 • 1 juni

  Zomersessies | Organisatieopstellingen | 07-09-2017

  Lijken problemen in jouw team of organisatie onoplosbaar, onverklaarbaar of ongrijpbaar? In deze zomersessie gaan we aan de slag met organisatieopstellingen. Wij zijn allemaal onderdeel van verschillende systemen. Thuis, op het werk en in ons gezin. In veel systemen lopen zaken op rolletjes of kun je met elkaar oplossingen bedenken. Soms zijn er echter verstoringen die...

  Lees verder
 • 1 juni

  Zomersessies | Samenwerken als ambacht | 25-08-2017 of 29-09-2017

  Steeds meer organisaties werken met elkaar samen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen gemeenten, tussen gemeente en zorgaanbieders en samenwerking in multidisciplinaire teams. Dat doen we niet voor niets. Samenwerken (mits georganiseerd) heeft meerwaarde en is soms zelfs onvermijdelijk. Echter. Samenwerken is allesbehalve makkelijk. Om meerwaarde uit samenwerking te...

  Lees verder
 • 1 juni

  Zomersessies | Tweedaagse - Publiek leiderschap | 31-08-2017

  Ons valt op dat er tegenwoording iets anders wordt gevraagd van leidinggevenden. Medewerkers bekijken hun leidinggevenden steeds kritischer, omdat zij zelf steeds autonomer worden. Leidinggevenden hebben vaardigheden nodig waarmee ze een klimaat scheppen waar medewerkers volledig tot hun recht komen. Die organisaties waarin medewerkers met elkaar het beste uit zichzelf kunnen...

  Lees verder
 • 24 mei

  Toekomstbestendige bibliotheekondersteuning in Flevoland

  Mensen lezen en werken steeds vaker digitaal en met digitale bronnen. Dat maakt dat bibliotheken voor een belangrijke innovatieopgave staan. Met de komst van e-books verschuift hun taak van boeken uitlenen naar een plek voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling.  Provincies hebben (sinds de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is ingevoerd) de wettelijke...

  Lees verder