Helpt beter presteren!

Samen werken aan maatschappelijke prestaties

Wendbaar Organiseren

''Permanent flexibel werken''

Lees de folder >

Smart Organiseren

''Slim inzetten van technologische mogelijkheden''

Lees meer >

Publieke Professional

“Werken aan zelfbewuste professionals”

Lees meer >

Teamontwikkeling

“Opgave-Omgeving-Opdracht”

Lees meer >

Omgevingswet

“Drie opgaven voor publieke organisaties”

Lees dit artikel >

Samenwerking

“... het werk van mensen”

Lees meer >

Organisatieontwikkeling

“De kern van ons vak”

Lees meer >

Sociale wijkteams

“Twee jaar later - wat zijn nu de vraagstukken?”

Lees meer >
 • Nieuws en inspiratie...

 • 27 sept

  Kostenbewuste wijkteams

  “Wijkteams niet kostenbewust” kopte Binnenlands Bestuur. Verrassend? Nee, want de drive van wijkteammedewerkers is: kwetsbare burgers goede ondersteuning te bieden. Toch wel, want de wijkteams zijn een sleutel in de transformatie in het sociaal domein. En de kern van de transformatie is betere zorg voor minder geld! Dat ‘voor minder geld’ is al best gelukt: gemeenten hielden...

  Lees verder
 • 26 sept

  Scrum in de publieke sector

  Scrum leeft, ook in de publieke sector en ook op thema’s die niets van doen hebben met softwareontwikkeling. In onze huidige praktijk zien we de waarde en de worsteling van publieke organisaties die met Scrum werken. In deze korte verkenning beschrijven we onze ervaring en geven we een aantal tips voor opdrachtgevers en product eigenaren. Onze ervaring met Scrum Scrum is...

  Lees verder
 • 7 sept

  Een Omgevingsplan met Scrum!

  Een Omgevingsplan met Scrum! Het afgelopen jaar zijn steeds meer overheden in het land van start gegaan met de voorbereiding op de Omgevingswet. Wij ondersteunen hen daarbij. Eind 2019 treedt de wet in werking en moeten de overheden klaar staan voor de invoering. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is voortvarend aan de slag gegaan. Zij werken aan een proef-omgevingsplan voor de...

  Lees verder
 • 25 aug

  Zorgvernieuwing: concensus is mooi, beweging is beter

  Samen het aanbod voor kwetsbare burgers in Den Bosch vernieuwen, om te beginnen in de wijk Zuidoost. Dat is de ambitie van Zorgzaam, het WMO netwerk van 15 partners in zorg en welzijn in Den Bosch. De ambitie is verwoord in een manifest in juni 2013. Sindsdien is er veel gepraat en geschreven over vernieuwing van zorg en ondersteuning. Maar veel spelers in Den Bosch hadden...

  Lees verder
 • 25 juli

  Specialisten in de wijk voorkomen zwaardere zorg

  Sinds 1 juli werkt het sociaal wijkteam in Den Bosch Zuidoost samen met een wijkgericht kernteam van verschillende ambulante (2e lijn) specialisten voor jeugd en volwassenen. Het doel:1. zwaardere zorg voorkomen door in een vroeg stadium specialisten snel en kort te betrekken.2. het beter inzetten van het informele en professionele netwerk in de wijk voor, tijdens en na de...

  Lees verder
 • 11 juli

  Zomersessie: leidinggeven aan teams (tweedaagse 12 en 13 september)

  In een sterk team is zowel het individu als het collectief succesvol. Dat vraagt om goede samenwerking onderling én met je partners. Samenwerken gebeurt op twee niveaus. Enerzijds door het maken van heldere afspraken over hoe het team zichzelf organiseert. Anderzijds door elkaar te kennen, erkennen en door professioneel de verbinding aan te gaan. Teams waarbinnen de leden...

  Lees verder
 • 27 juni

  Maatwerk in welzijnswerk

  Steeds meer verantwoordelijkheden en initiatieven binnen het sociaal domein verschuiven naar wijken en inwoners. Daarom organiseren gemeenten nieuwe schakelfuncties, zoals een sociaal (wijk)team voor de inzet van ondersteuning. Vanuit de principes – meer maatwerk en meer ruimte voor eigen initiatief - kiest Amersfoort ervoor om óók haar welzijnswerk anders te...

  Lees verder
 • 27 juni

  Ik wil géén WGR!

  Veel gemeenten werken aan samenwerking. In de bedrijfsvoering om kosten te beheersen, dienstverlening te verbeteren, of bij de drie decentralisaties om kennis en expertise te delen, kwetsbaarheid te verminderen of omdat de wet daartoe verplicht. Discussie over structuur leidt af De intentie om samen te werken is snel uitgesproken. We zien echter dat het niveau van de...

  Lees verder
 • 27 juni

  Arnhem: gericht handhaven op basis van data

  De gemeente Arnhem heeft een kleine groep toezichthouders in dienst om toe te zien en te handhaven in de openbare ruimte. Arnhem heeft ons gevraagd hoe de beperkte capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten met zoveel mogelijk effect in de samenleving (‘buiten’). Op basis van een brede data-analyse hebben wij met heatmaps in kaart gebracht waar bepaalde meldingen in de...

  Lees verder
 • 17 juni

  Sturing en informatiegebruik in het sociaal domein vraagt leren en ontwikkelen!

  Op welke manier kan je sturen in het sociaal domein en hoe kan je data gebruiken om noodzakelijke inzichten te realiseren? Met managers sociaal domein en informatiemanagers van grote gemeenten gingen we op 6 juni 2016 aan de slag met deze vraag. Gemeenten en partners zijn al even onderweg met het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. Er zijn grote ambities...

  Lees verder